Urval med filialer innebär att du kan få flera poster per företag. För varje företag finns ett eller flera arbetsställen där företaget bedriver verksamhet. Oftast är ett av arbetsställena huvudkontor men ett fåtal företag saknar huvudkontor, t.ex. om administrationen hanteras av ett koncernmoderbolag. De arbetsställen som inte är huvudkontor kallas filialer. I Företagskontakt.se finns kontaktpersonerna endast på huvudkontoren.

När du väljer att ta med filialer får du möjlighet att förfina ditt urval baserat på de enskilda arbetsställenas specifika egenskaper, t.ex. geografi eller bransch.

Du gör ditt företagsurval som vanligt. Sedan expanderar du den extra rubriken "Egenskaper för arbetsställen" nertill i urvalsträdet. Där kan du välja ut vila arbetsställen på dina företag som du vill få med.

Om du t.ex. vill ha datakonsultkontor i Jönköping hos Stockholmsbaserade telekomföretag så väljer du företagets län 01 (Stockholms län) och företagets bransch J61 (telekom), sedan arbetsställes kommun 0680 (Jönköping) och arbetsställets bransch J62020 (datakonsulter).

OBSERVERA att du kan få beslutsfattare endast på huvudkontoren. Du måste då göra ditt urval så att företagens huvudkontor kommer med.